javascript事件模型

JS事件模型
//1、事件委托 : 将某个事件委托给一个方法来执行
document.onmousedown = mouseDown ;

//2、事件定义 : 定义这个方法
function mouseDown(ev){
ev  = ev || window.event;
var target = ev.target || ev.srcElement;

if(target.onmousedown || target.getAttribute(‘DragObj’)){
return false;
}
}

//3、声明监听 : 创建某个控件的监听器
function addMousedowListener(item){
if(!item) return;
item.onmousedown = function(ev){
alert(this.name);
}
}

//4、添加监听 :  为某个控件添加监听,以便使其触发事件
window.onload = function(){
addMousedowListener(document.getElementById(“someoneElement1”));
addMousedowListener(
document.getElementById(“someoneElement2”));
addMousedowListener(
document.getElementById(“someoneElement3”));
addMousedowListener(
document.getElementById(“someoneElement4”));
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据